Сграда Виница – Паркинг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1

Паркомясто: единично
Чиста площ: 12,90 m2
Обща площ: 37,16 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

2

Паркомясто: двойно
Чиста площ: 13,50 m2
Обща площ: 38,89 m2
Цена: 17 000 EUR
Статус: Свободно

3

Паркомясто: двойно
Чиста площ: 13,70 m2
Обща площ: 39,47 m2
Цена: 17 000 EUR
Статус: Свободно

4

Паркомясто: единично
Чиста площ: 13,50 m2
Обща площ: 38,89 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

5

Паркомясто: единично
Чиста площ: 13,50 m2
Обща площ: 38,89 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

6

Паркомясто: двойно
Чиста площ: 19,00 m2
Обща площ: 54,73 m2
Цена: 17 000 EUR
Статус: Свободно

7

Паркомясто: двойно
Чиста площ: 12,50 m2
Обща площ: 36,01 m2
Цена: 17 000 EUR
Статус: Свободно

8

Паркомясто: двойно
Чиста площ: 12,50 m2
Обща площ: 36,01 m2
Цена: 17 000 EUR
Статус: Свободно

9

Паркомясто: двойно
Чиста площ: 12,50 m2
Обща площ: 36,01 m2
Цена: 17 000 EUR
Статус: Свободно

10

Паркомясто: двойно
Чиста площ: 16,20 m2
Обща площ: 46,67 m2
Статус: Продадено

11

Паркомясто: двойно
Чиста площ: 16,20 m2
Обща площ: 46,67 m2
Статус: Продадено

12

13

14

Паркомясто: единично
Чиста площ: 22,20 m2
Обща площ: 63,95 m2
Цена: 18 000 EUR
Статус: Свободно

15

16

Паркомясто: единично
Чиста площ: 14,20 m2
Обща площ: 40,91 m2
Статус: Продадено

17

18

19

20

21

22

23

Паркомясто: единично
Чиста площ: 13,70 m2
Обща площ: 39,47 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Резервирано

24

Паркомясто: единично
Чиста площ: 13,70 m2
Обща площ: 39,47 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Резервирано

25

Паркомясто: единично
Чиста площ: 13,70 m2
Обща площ: 39,47 m2
Статус: Продадено

26

Паркомясто: единично
Чиста площ: 12,80 m2
Обща площ: 36,87 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Резервирано

27

28

29

30

31

Паркомясто: двойно
Чиста площ: 13,80 m2
Обща площ: 39,75 m2
Цена: 17 000 EUR
Статус: Свободно

32

Паркомясто: двойно
Чиста площ: 13,90 m2
Обща площ: 40,04 m2
Цена: 17 000 EUR
Статус: Свободно

33

34

35

36

37

38

39

Паркомясто: единично
Чиста площ: 13,50 m2
Обща площ: 38,89 m2
Статус: Зает

40

Паркомясто: единично
Чиста площ: 12,90 m2
Обща площ: 37,16 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

41

Паркомясто: единично
Чиста площ: 12,90 m2
Обща площ: 37,16 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

42

Паркомясто: единично
Чиста площ: 13,50 m2
Обща площ: 38,89 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

43

Паркомясто: единично
Чиста площ: 13,50 m2
Обща площ: 38,89 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

44

Паркомясто: единично
Чиста площ: 12,90 m2
Обща площ: 37,16 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

45

Паркомясто: единично
Чиста площ: 12,90 m2
Обща площ: 37,16 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

46

Паркомясто: единично
Чиста площ: 12,90 m2
Обща площ: 37,16 m2
Статус: Продадено

47

Паркомясто: единично
Чиста площ: 15,40 m2
Обща площ: 44,36 m2
Цена: 18 000 EUR
Статус: Резервиран

48

Паркомясто: единично
Чиста площ: 15,40 m2
Обща площ: 44,36 m2
Статус: Продадено

49

Паркомясто: единично
Чиста площ: 12,90 m2
Обща площ: 37,16 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

50

Паркомясто: единично
Чиста площ: 12,90 m2
Обща площ: 37,16 m2
Цена:
Статус: Продадено

51

Паркомясто: единично
Чиста площ: 12,50 m2
Обща площ: 36,01 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

52

Паркомясто: единично
Чиста площ: 12,50 m2
Обща площ: 36,01 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

53

Паркомясто: единично
Чиста площ: 13,10 m2
Обща площ: 37,74 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

54

Паркомясто: единично
Чиста площ: 12,50 m2
Обща площ: 36,01 m2
Цена: 17 500 EUR
Статус: Свободно

ЛЕГЕНДА:

Свободен

Резервиран

Зает

ЦЕНИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ